Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact

Friso werkt veilig

Veilig werken staat bij Friso bovenaan. Friso werkt veilig. Altijd. Een veilige, gezonde en plezierige werkomgeving vinden wij dermate belangrijk dat het een integraal onderdeel van onze manier van werken en onze cultuur is. Tijd en geld mogen nooit een excuus zijn om onveilig te werken. Hiervoor heeft Friso een visie en missie omschreven.

Ik werk veilig of ik werk niet

Visie

Bij Friso Bouwgroep wordt altijd veilig gewerkt. Zowel door medewerkers als neven- en onderaannemers. Friso stemt samen met haar opdrachtgevers het veiligheidsniveau per project af.

Missie

Friso draagt veilig werken hoog in het vaandel. Wij willen dat onze medewerkers, onder- en nevenaannemers veilig, gezond en met plezier aan het werk zijn. Elke medewerker is onderdeel van een team dat streeft naar nul ongevallen. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat er op de bouwplaatsen van Friso veilig gewerkt wordt. Zo wordt de kans op een ongeval tot een minimum beperkt.

Strategie

We benaderen veiligheid pro-actief. Dat betekent dat we niet wachten op wat er op ons afkomt. We nemen zelf initiatief en zijn leidend op het gebied van veiligheid op de bouw, in onze werkplaatsen en fabrieken en op onze kantoren. Het veiligheidsbeleid wordt door de organisatie gemaakt en gedragen. We willen met deze visie, missie en strategie onze doelstellingen verwezenlijken. De belangrijkste hiervan zijn om het aantal ongevallen te verminderen, verzuimkosten als gevolg van deze ongevallen te verlagen, opgelegde boetes van iSZW (arbeidsinspectie) te voorkomen maar vooral ook om de draagkracht om veilig werken te vergroten, open met elkaar te communiceren over veiligheid. Zo kunnen we met minder toolboxen toe en is veiligheid een bezigheid waar we constant aan denken en wat een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk is.

Ik werk veilig of ik werk niet